Walidacja skali kolorów Farmakopei Europejskiej

Walidacja skali kolorów według Farmakopei Europejskiej.

Skala kolorów EP (Farmakopei Europejskiej) jest wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym do przypisywania koloru ciekłym próbkom. Skala kolorów Farmakopei Europejskiej powstała, aby poprawić komunikację w zakresie barwy z niejednoznacznych opisów takich jak np. „lekko żółty” poprzez wizualne porównanie do stałego zestawu 37 transparentnych, ciekłych wzorców barwy EP, z których wszystkie są odcienia żółtego.

Jak zdefiniowano w metodzie 2.2.2. Farmakopei Europejskiej, skala wizualna EP powstała z 3 podstawowych kolorowych roztworów (żółty, czerwony, niebieski), które w połączeniu z roztworem rozcieńczonego kwasu solnego tworzą 5 barwnych roztworów wzorcowych- B (brązowy), BY (brązowo-żółty), Y (żółty), GY (zielono żółty) oraz R (czerwony), które następnie rozcieńcza się kwasem solnym (10 g/l HCl) tak, aby powstało 37 ciekłych wzorców barwy- 9B, 7BY, 7Y, 7GY i 7R.

Wzrost zażółcenia może wskazywać na:

 • Degradacje w czasie przy badaniach okresu przechowywania
 • Obecność zanieczyszczeń
 • Zmiany lub odchylenia w procesie
 • Niezgodność surowców, prowadząca do różnic w produkcie finalnym

Skala Kolorymetryczna CIE 15: 2004 i monografia USP 1061 definiuje współrzędne trójchromatycznego systemu pomiaru barwy, który może przedstawiać każdy postrzegany kolor za pomocą trzech znaków. Zazwyczaj jest to skala CIE L * a * b *. Niezależnie od koloru, L * reprezentuje względną jasność; * a reprezentuję czerwony–zielony, b * reprezentuje niebieski-żółty. Trójchromatyczny pomiar barwy może być użyty do określania wizualnych wzorców Farmakopei Europejskiej, dlatego dodaliśmy skalę EP do oprogramowania EasyMatch QC firmy HunterLab. 

Pomiar koloru EP może służyć do sprawdzenia jakości kolorów w ciekłych substancjach czynnych i pomocniczych, koncentratach białka lub w każdej płynnej substancji, która ma tendencję do żółknięcia na pośrednim, lub  finalnym etapie produkcji.

WYMAGANIA WALIDACJI

Gdy firma farmaceutyczna pyta, w jaki sposób mogą zweryfikować poprawność wdrożenia skali kolorów EP do oprogramowania EasyMatch QC+ER oczekuje, że wszystkie 37 kolorów EP będzie odczytywane zgodnie z przypisanymi im wartościami. Jest to uzasadniona potrzeba, która wymaga dalszego określenie trzech parametrów testowych w protokole walidacji.

 Źródło ciekłych standardów kolorów EP.

Zakłada się, że wszystkie wzorce barwne przygotowane według metody 2.2.2 z Farmakopei Europejskiej będą miały odpowiedni kolor. To może być prawdą w odniesieniu do pierwotnego zastosowania wzorców do oceny wizualnej, ale instrumentalny pomiar barwy jest dużo bardziej precyzyjny i może rozpoznać dużo drobniejsze różnice w barwie niż człowiek. Dla walidacji instrumentalnej istotne jest to, aby określić dokładnie kolor docelowy. Metoda 2.2.2 Farmakopei nie udziela porad w tej sprawie, ale zgodnie z naszym doświadczeniem wzorce kolorów EP z różnych źródeł różnią się nieznacznie barwą, nawet jeśli zostały przygotowane zgodnie z metodą 2.2.2.

Rys l. Zestaw wzorców EP

Źródło ciekłych standardów kolorów EP:

Dla tego protokołu walidacji konieczny jest zakup zestawu płynnych standardów kolorów EP w SigmaAldrich http://www.sigmaaldrich.com/poland.html (wyszukaj Color Reference Solutions acc. to Ph Eur). Do tej walidacji potrzebny będzie zestaw wzorców o objętości 10 ml.

Wykorzystanie okrągłej kuwety nr. kat. A13-1011-613 10 mm i uchwytu na kuwety o nr. kat. D02-1011-886.

A13-1011-613 Small Volume (4 ml) Transmission Cell with 10 mm path length

Rys 2. A13-1011-613 Okrągła kuweta o objętości 4 ml. 

Podczas gdy do pomiaru koloru EP w próbkach mogą być wykorzystywane inne kuwety, ważne jest, aby do walidacji skali kolorów EP użyć kuwety, która nie wpływa ujemnie na parametry optyczne spektrofotometru. Wszystkie sferyczne spektrofotometry HunterLab posiadają wiązkę skolimowanego światła o średnicy 17 mm w całej komorze pomiarowej.

Aby spełnić wymagania pomiaru małej objętości próbek z jednoczesną optymalną sprawnością optyczną aparatu, do walidacji skali EP należy używać wyłącznie okrągłej kuwety A13-1011-613 i uchwytu D02-1011-886. Ta kuweta posiada drogę optyczną o długości 10 mm oraz średnicę 25 mm, a więc większą niż średnica wiązki w spektrofotometrach HunterLab. Takiego samego uchwytu oraz kuwety używamy również do walidacji Opalescencji EP.

A13-1011-613Small Volume Transmission Cell in D02-1011-886 Transmission Holder

Rys 3. Kuweta A13-1011-613 w uchwycie D02- 1011-886 

Wyświetlanie wartości skali kolorów według EP w postaci liczb całkowitych.

Pomiar instrumentalny ma wystarczającą dokładność, aby pozwolić na wyświetlanie skali kolorów EP z dokładnością do miejsc dziesiętnych np. “EP Y3.1”. Skala kolorów EP początkowo była oceniania wyłącznie wizualnie, dlatego proces jej walidacji jest ograniczony do wyświetlania wartości w postaci liczb całkowitych jak np. “EP Y3”.

METODA WALIDACJI SKALI KOLORÓW EP

Poniżej opisano krok po kroku walidację skali koloru EP przy użyciu oprogramowania EasyMatch QC ze spektrofotometrem HunterLab UltraScan VIS lub UltraScan PRO.

 

 • Najpierw sprawdź, czy posiadasz w swoim oprogramowaniu zainstalowany indeks EP 10 mm. Uruchom EasyMatch QC i wybierz Pomoc/O oprogramowaniu. Sprawdź, czy kalkulator barwy (ColorCalculator), jest w wersji 3.31.02 lub nowszej. Jeśli nie, skontaktuj się z firmą Biosens.
 • W przedziale do pomiarów w świetle przechodzącym zainstaluj uchwyt na kuwety D02-1011-886, tak, aby znalazł się na środku portu TTRAN (całkowitej transmisji).
 • W otwartym zadaniu oprogramowania EZMQC, umieść kursor myszy na tabeli danych barwy, naciśnij prawy przycisk, wybierz konfiguruj i zaznacz CIE L*, a*, b* D65/10, jako skalę barwną oraz "EP-10 mm [D65/10]" jako indeks barwy.
 • Kolor EP jest mierzony na spektrofotometrze sferycznym takim jak UltraScan VIS lub UltraScan PRO. Ustaw tryb pomiarowy jako transmisję TTRAN LAV UV Filter Nominal i przeprowadź standaryzację aparatu przy użyciu czarnej przystawki blokującej światło, aby ustawić transmisję 0% oraz okrągłej kuwety A13-1011- 613 (10 mm droga optyczna; 4 ml objętość) wypełnionej wodą destylowaną, aby ustawić transmisję 100% (biała płytka ma zasłaniać port odbiciowy).
 • Przeprowadź klasyfikację PQ (Performance Qualification) mierząc ponownie kuwetę z wodą destylowaną. Powinny wyświetlić się wyniki L* = 100.0, a* = 0.0, b* = 0.0 D65/10 i EP-10mm [D65/10] Color = "Water".
 • Nalej do kuwety i zmierz każdy z ciekłych wzorców koloru EP serii Green-Yellow.
 • Odczytaj serię wzorców EP Yellow.
 • Odczytaj serię EP Brown-Yellow.
 • Odczytaj wzorce EP.

Jeśli wszystkie standardy EP zostały odczytane zgodnie z przypisanymi im wartościami, oprogramowanie EasyMatch QC+ER  jest poprawnie zwalidowane.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej