Skala Gardnera

Skala Gardnera jest skalą wizualny stworzoną w 1920 r., aby opisać kolor olejów, lakierów, kwasów tłuszczowych i żywic. Płyny te w postaci surowej są zazwyczaj lekko zabarwione o zielonkawym lub żółto-czerwonym zabarwieniu, w trakcie przetwarzania stają się coraz jaśniejsze. Wraz z rozwojem nauki o pomiarze barwy skala Gardnera została skorelowana z innymi skalami kolorymetrycznymi.

Ta nota aplikacyjna opisuje wizualną skalę Gardnera i powiązane z nią metody instrumentalne: ASTM D1544 i D6166.

Oryginalna wizualna skala Gardnera opisuje stopień degradacji prawie bezbarwnych, jasnych produktów ze względu na wiek, ekspozycję na światło, substancję chemiczne lub ich obróbkę. Skala Gardnera składa się z 18 transparentnych wzorców wykonanych z dwuchromianu potasu, chlorku żelaza, chlorku kobaltu i chloroplatynianu potasu. Roztwory wzorcowe pomimo tego, że szczelnie zamknięte w szklanych naczyniach są niestabilne, blakną z upływem czasu i trudno je odtworzyć. Dlatego roztwory chemiczne zostały zastąpione przez szklane filtry umieszczone na kole.

Wraz ze wzrostem wartości wzorca od 1 do 18, kolor przechodzi od jasnego do ciemnego, zwiększa się dominujące żółte nasycenie, a odcień z zielonego zmienia się na czerwony.

Próbki płynnych żywic reprezentujące typ produktów których, barwa jest łatwo opisywana przez Indeks Gardnera.

W momencie wynalezienia aparatu do pomiaru barwy, skala wizualna została skorelowana ze skalą kolorymetryczną. Pierwszą z norm opisującą zależność pomiędzy skalą Gardnera a skalą CIE Yxy była ASTM D1544. Drugą opublikowaną metodą opisującą  zależność indeksu Gardnera ze współrzędnymi chromatycznymi była ASTM D6166.

Skala Gardnera została opracowana niezależnie od innych wskaźników zażółcenia, takich jak indeksy zażółcenia ASTM E313, ASTM D1925 i APHA.

SKALA GARDNERA według ASTM D1544 (Standardowa metoda oznaczania koloru przezroczystych cieczy)

W celu odniesienia wzorców Gardnera do pomiarów kolorymetrycznych do 18 wzorców wizualnych przypisano wartości współrzędnych chromatycznych CIE. Pomiary mogą być wykonywane na dowolnym kolorymetrze lub spektrofotometrze pozwalającym na pomiar transmisji w kuwecie 20 mm.

SKALA GARDNERA według ASTM D6166

W czerwcu roku 1997 podkomisja ASTM D01.34 zatwierdziła kolejną instrumentalną korelacje z wizualną skalą Gardnera. Ta nowa metoda oparta jest na pomiarze transmisji w kuwecie o drodze optycznej 10 mm, tak jak jest to opisane w ASTM D6166, standardowej metodzie określania koloru produktów otrzymywanych z żywicy sosnowej oraz produktów pochodnych (Instrumentalne wyznaczanie koloru Gardnera).

Ta skala kolorów wprowadza triangulację współrzędnych chromatycznych, rozszerza wartości do miejsc dziesiętnych i jest uważana jest za bardziej dokładną w przypadku próbek o innym odcieniu. Obie te skale są dziś w powszechnym użyciu i są dostępne w oprogramowaniu EasyMatch QC współpracującym ze spektrofotometrami firmy HunterLab.

Skale Gardnera D1544 i D6166 skutecznie wyznaczają kolor barwnych żółtych roztworów. Metody te usuwają problem subiektywnych pomiarów wizualnych i odtwarzalności standardów a przy tym są silnie powiązane z wizualną skalą barwną.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej