RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w firmie Biosens Marcin Guz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że z dniem od 25 maja 2018 r.:

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma Biosens Marcin Guz z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa. Dane kontaktowe: adres email: info@biosens.pl, tel.: 22 243 37 87 (adres rejestrowy: Warszawa (01-460), ul. Górczewska 216, NIP: 8671884562, REGON: 146644098).

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- udzieleniu informacji/odpowiedzi na Państwa zapytania

- realizacji umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia)

*w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

3) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora:

- podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa

- biurom rachunkowym/księgowości dokonujących rozliczeń świadczonych usług

- organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, albo do momentu otrzymania oficjalnego oświadczenia o wycofaniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

6) Przetwarzane Państwa elektroniczne dane osobowe posiadają odpowiednie zabezpieczenia, co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanym dostępem osób nieupoważnionych, natomiast dokumenty w formie papierowej przechowywane są w zamkniętych szafach i pomieszczeniach z ograniczonym dostępem osób nieupoważnionych.

7) Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę przysługują następujące prawa:

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

- prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

- prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

- prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

8) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć tą zgodę.

9) Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje brak możliwości realizowania przez Administratora działań opisanych w punkcie 2.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej