Spektrofotometr UltraScan Vis

Spektrofotometr UltraScan Vis

Spektrofotometr UltraScan Vis

Ikona pieniędzy
Cena produktuzapytaj nas o cenę

Wysokiej klasy spektrofotometr do pomiaru koloru.

ULTRASCAN VIS to spektrofotometr do pomiaru barwy, który pracuje w zakresie od 360 do 780 nm, rekomendowanym przez CIE. Może on być używany na produkcji, lub w laboratorium do kontroli surowców i oceny produktu końcowego. Przy pomocy spektrofotometru ULTRASCAN VIS można mierzyć matowe, przezroczyste i półprzezroczyste ciała stałe, a także płyny. ULTRASCAN VIS umożliwia pomiar koloru w świetle odbitym, zmętnienia, siły wybarwienia, barwy w świetle przechodzącym, APHA i zamglenia Haze.

ULTRASCAN VIS charakteryzuje się wysoką zgodnością między instrumentalną oraz doskonałą stabilnością, dzięki czemu możesz mieć pewność, że różnice pomiędzy pomiarami są spowodowane różnym kolorem produktu, a nie zmiennością instrumentu. Produkty na granicy dopuszczalnych błędów nie będą niepotrzebnie odrzucone. ULTRASCAN VIS spełnia wymogi CIE, ASTM i USP dla dokładnego pomiaru koloru.

ULTRASCAN VIS jest przystosowany do pomiarów transmisji cienkich folii, arkuszy, ciał stałych oraz cieczy w kuwetach o drodze optycznej do 80 mm. Spektrofotometr wykorzystuje geometrię sferyczną d8⁰ z automatycznym włączaniem/wyłączaniem składowej zwierciadlanej. Przy pomiarze transmisji geometria sferyczna praktycznie eliminuje błędy spowodowane zmętnieniem lub zamgleniem próbki.  Spektrofotometr posiada opcję kontroli i kalibracji UV, co pozwala na pomiar materiałów przy produkcji, których użyto rozjaśniaczy optycznych.

Spektrofotometr ULTRASCAN VIS dostarczany jest razem z oprogramowaniem EasyMatch QC. Oprogramowanie to dostępne jest także w wersji zgodnej z 21 CFR 11.

Nasi klienci używają spektrofotometru UltraScan Vis do:

Kontroli barwy tworzyw: PTFE, granulatów, butelek, wyprasek, produktów gotowych, barwników, folii, soczewek.

Do pomiaru zamglenia (Haze) oraz przeźroczystości całkowitej zgodnie z normą ASTM D1003. 

Do pomiary barwy i zamglenia przezroczystych preform.

Kontroli barwy produktów i surowców farmaceutycznych: płynów, syropów, kapsułek, tabletek, proszków. Pomiary kolorów zgodnie z farmakopeą europejską i amerykańską (USP/EP color)

W przemyśle chemicznym i petrochemicznym do:

 • Pomiaru barwy olefin takich jak etylen i propylen a także związki aromatyczne, w tym benzen, toluen i ksylen.
 • Kontroli barwy rozpuszczalników organicznych: tetrachloroetylenu używanego w pralniach chemicznych, toluenu i terpentyny używanych jako rozcieńczalniki do farb, acetonu, octanu etylu i metylu stosowanych w zmywaczach do paznokci, heksanu i eteru naftowego stosowanych do usuwania plam, etanolu wykorzystywanego w perfumach itp.
 • Do pomiaru barwy cieczy w skalach APHA/PtCo/Hazena i Gardnera
 • Do pomiaru polimerów syntetycznych i naturalnych.
 • Do oceny mocy czyszczącej detergentu, pomiaru barwy detergentu.

W przemyśle papierniczym do pomiaru białości, zażółcenia oraz jasności papieru. Do pomiaru rozjaśniaczy optycznych.

W przemyśle spożywczym do pomiaru barwników spożywczych, napojów, piwa.

A także do sprawdzania barwy wyrobów tekstylnych oraz do pomiaru barwy farb i lakierów.

Specyfikacja stacjonarnego aparatu do pomiaru barwyi zamglenia.

 • Wysokiej klasy, stacjonarny spektrofotometr do pomiaru barwy w świetle odbitym i przechodzącym.
 • Geometria pomiarowa d/8⁰, holograficzna siatka dyfrakcyjna, dwa 256-elementowe wysokorozdzielcze detektory diodowe.  Pomiar reflektancji w trybie SPIN oraz SPEX.
 • Możliwość pomiaru transmisji bezpośredniej i rozproszonej (direct and total) dla powłok oraz cieczy.
 • Możliwość pomiaru zamglenia w skali NTU oraz według normy ASTM D1003.
 • Zakres pomiarowy od 360 do 780 nm., zbieranie danych co 10 nm., rozdzielczość długości fali: <2nm.
 • Źródło światła: pulsacyjna lampa ksenonowa, czas życia: min. 1 000 000 błysków.
 • Zakres fotometryczny: 0-150%.
 • Rozdzielczość fotometryczna 0,003%.
 • Wymienne porty pomiarowe o średnicy 25 mm i 9 mm.
 • Automatyczne sterowanie wbudowanym filtrem odcinającym UV 400 nm.
 • Powtarzalność kolorymetryczna (20 odczytów): ΔE*< 0.03 CIE L*a*b* na białej płytce.
 • Zgodność między aparaturowa: ΔE*< 0.15 CIE L*a*b* (Avg) na wzorcach BCRA II, ΔE*< 0.25 CIE L*a*b* (Max) na wzorcach BCRA II.
 • Duża komora do pomiarów transmisji otwarta z trzech stron 
 • Możliwość importu wzorców z Excela lub pliku tekstowego. Możliwość ręcznego wprowadzania wzorców.
 • Wyposażenie aparatu: instrukcja obsługi w języku polskim, wzorce – biały i czarny oraz zielony diagnostyczny, filtr dydymowy, kabel połączeniowy do komputera, kabel zasilający, raport z kalibracji aparatu wystawiony przez producenta, uchwyt do przytrzymywania próbek z wymiennym białym lub czarnym wkładem, instrukcja w języku polskim, walizka na wzorce.

Aparat sterowany za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego:

 • Wyświetlanie wyników w postaci: danych kolorów, różnic danych kolorów, wykresu współrzędnych trójchromatycznych, danych spektralnych, różnic danych spektralnych, wykresu widma, wykresu różnic widma.
 • Możliwość uśredniania wyników pomiarów z podaniem odchylenia standardowego, wyświetlanie komunikatu Pass/Fail.
 • Wyświetlanie wyników w wybranej skali barw (CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE L*C*h, CIE Yxy, CIE XYZ, Rdab).
 •  Wyświetlanie różnic wyników: ΔL*a*b*, ΔLab, ΔL*C*H, ΔYxy, ΔXYZ.
 •  Wyświetlanie różnic barwy: dE (Hunter), dC (Hunter), dE* (CIE), dC* (CIE), dH* (CIE), dL CMC, dC CMC, dH CMC, dE CMC, dL (CIE94), dC (CIE94), dH (CIE94), dE (CIE94), dL (DIN99), dC (DIN99), dH (DIN99), dE (DIN99), dL (CIE2000), dC (CIE2000), dH (CIE2000), dE (CIE2000), dE FMCII, dL FMCII, dRG FMCII, dYB (FMCII), dE Rdab, dC Rdab, Metamerism Index, Gray Scale (ISO 105-A05.2), Gray Scale (ISO 105-A04), Average Strength, Weighted Strength
 • Wyświetlanie wskaźników: E313 Whiteness (C/2° i D65/10°), E313 Tint (C/2° and D65/10°), E313 Yellowness (C/2° i D65/10°), D1925 Yellowness (C/2°), Y Brightness, Z%, 457 nm Brightness, Opacity, Color Strength, Gray Change, Gray Stain, Metamerism Index, Shade Number.
 • Wybór systemów oświetlenia: A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, TL84, Ultralume 3000.
 •  Wybór obserwatora (CIE 2 °, 10 °).
 • Możliwość tworzenia raportu definiowanego przez użytkownika.
 • Możliwość wykonywania obliczeń według formuły zdefiniowanej przez użytkownika.
 • Funkcja autotolerancji pozwalająca na automatyczne określenie dopuszczalnych różnic kolorów.
 • Możliwość definiowania uprawnieniami poszczególnych użytkowników.
Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej