Pomiar oznakowania drogowego

Pomiar współczynnika luminancji ß i współrzędnych chromatyczności x, y dla oznakowania drogowego według polskich i europejskich norm.

Przez wiele lat przemysł znaków drogowych stosował prostą technologię w celu kontroli współrzędnych "barwy", aby potwierdzić, że produkowane znaki drogowe spełniają odpowiednie wewnętrzne i zewnętrzne normy.

Wraz z rozwojem normy EN 1436 (materiały oznakowania drogowego- wykonanie oznakowania
drogowego dla użytkowników dróg ) nastąpił wymóg zapewnienia, że luminancja ß i współrzędne chromatyczności x, y spełniają odpowiednie parametry.

Po zadaniu Państwu pytań dotyczących odpowiedniego rozwiązania otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:

 • Potrzebujemy aparatu, który spełniałby wymogi obecnych norm (geometria 0°/45° oraz otwór pomiarowy 25mm).

 • Dane pomiarowe mogą być przechowywane.

 • Proste oprogramowanie, które automatycznie, informuje nas, czy specyfikacja naszego produktu mieści się w układzie 4 współrzędnych.

 • Chcemy znaleźć sposób na potwierdzenie spełniania normy, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w naturalnych warunkach pogodowych.

 • Dwa aparaty w tej samej fabryce posiadają zbliżony odczyt, bez znaczących odchyleń.

 • Chcemy zapobiec dostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do wnętrza otworu pomiarowego, biorąc pod uwagę wysoki koszt naprawy aparatów.

Jako ludzie różnie postrzegamy barwy, czyjeś postrzeganie koloru żółtego może być zupełnie różne od naszego. Pojedyncza długość fali i trójchromatyczna technologia zapewnia tylko niewielką ilość potrzebnych informacji. W celu zapewnienia norm powinny być wykorzystane także inne cechy optyczne. Prawdziwe wartości mogą być zmierzone wyłącznie przy użyciu spektrofotometru do pomiaru barwy.

Rozwiązanie– Spektrofotometry do pomiaru barwy - MiniScan EZ i ColorFlex EZ.

W jaki sposób są one zgodne z normą EN 12899 i EN 1436 (Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg, Stałe pionowe znaki drogowe).

Normy EN 12899 i EN 1436 obejmują wiele typów oznakowania autostrad i kilka cech charakterystycznych (odbicie odblaskowe, odporność na poślizg, ścieranie).

MiniScan EZ pozwala mierzyć luminancję światła dziennego oraz barwę w celu potwierdzenia spełniania normy, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w naturalnych warunkach pogodowych.
MiniScan i ColorFlex pod względem optycznym są tymi samymi aparatami.
MiniScan EZ 45/ LAV jest przenośnym spektrofotometrem, na baterię, zgodnym z CIE, z otworem pomiarowym o geometrii 45/0 oraz ksenonową lampą błyskową.

ColorFlex EZ posiada taką samą optykę co MiniScan 45/0 LAV, z tą różnicą, że ColorFlex jest zasilany prądem zmiennym i posiada kolorowy wyświetlacz. Zazwyczaj spektrofotometru ColorFlex używa się w laboratorium, podczas gdy MiniScan EZ może być używany na zewnątrz, w tym przy pracach drogowych.

Oba spektrofotometry mogą mierzyć i sprawdzać chromatyczność i luminancję w świetle dziennym, zgodnie z sekcją 4.1.1.3 EN 12899-1, sekcją 3.2.2 EN 1436 oraz sekcją 3.2.4. dotyczącą chromatyczności.

 • Niesymetryczne tolerancje luminancji i chromatyczności są zdefiniowane dla kilku rodzajów barw występujących w oznakowaniu autostrad i zazwyczaj wyrażane w skali CIE Y, x, y w oprogramowaniu CFEZ/MSEZ. Luminancja CIE Y jest wyskalowana pomiędzy 0 (idealnie czarny), a 100 (idealnie biały).

 • Sekcja 3.2.3 EN 1436 również nawiązuje do luminacji w zakresie współczynnika odbicia Beta, pomiędzy skalą 0 (idealnie czarny), a 1 (idealnie biały). Hunterlab oferuje możliwość pomiaru współczynnika Beta w modyfikacji oprogramowania CMR.

 • Wyniki podawane przez niektóre urządzenia są wyrażone w procentach i tym samym muszą zostać podzielone przez 100, aby zostały zamienione na wartości dziesiętne według normy EN1436.

 • Spektrofotometry CFEZ/MSEZ posiadają otwór pomiarowy o średnicy 25mm, co umożliwia pomiar dużej powierzchni, uśrednianie wyników niejednorodnych kolorów oraz pomiar folii mikropryzmatycznych.

 • Spektrofotometry CFEZ/MSEZ spełniają wymagania CIE, dotyczące geometrii pomiaru 45° (+/-5) :0°(+/-10).

 • Oświetlenie D65 w oprogramowaniu HunterLab jest zgodne z ISO 10526:1999 CIE S005 E-1998 dla obu Standardowych Obserwatorów ( z 1931 i 1964 ) zgodnych ISO/CIE 10527.

Więcej informacji o spektrofotometrze MiniScan EZ znajdziesz tutaj.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej