Pomiar orzeszków online

Kolor orzeszków ziemnych, pistacji, mieszanek orzechowych itp. można ocenić podczas prażenia, jeszcze na linii produkcyjnej za pomocą spektrofotometru SpectraTrend HT.

Pomiar barwy umożliwia redukcję kosztów związanych z wizualną akceptacją produktu i może wskazywać na zmiany w procesie takie jak wahania temperatury. Pomiary online są ciągłe, pozwalają na szybką reakcję i dokonanie zmian w trakcie procesu. Jest to istotna przewaga nad analizą laboratoryjną, która jest często wykonywana dopiero po wyprodukowaniu danej partii produktu.

W przypadku produkcji orzeszków istnieje wiele zmiennych parametrów procesu, które mogą mieć wpływ na końcową barwę produktu. Zmienne te obejmują takie czynniki jak: temperatura pracy, prędkość, czas oczekiwania. Pierwszym krokiem do określenia ogólnego wpływu zmiennych jest śledzenie ich przebiegu od początku do końca. Informacje te pomagają określić przyczynę zmian, jej wpływ na proces oraz pozwalają na szybkie korygujące działanie w celu zminimalizowania niepożądanych strat produktu, jak również zwiększają wydajność produkcji oraz umożliwiają maksymalne wykorzystanie sprzętu. W ostatecznym rozrachunku koszty działania zostają zmniejszone a jakość produktu polepsza się. Pomiary online mogą również zmniejszać koszty pracy laboratoryjnej oraz koszty związane z pobieraniem próbek, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie rzadszych kontroli barwy i zatwierdzania końcowego efektu.

Czujnik SpectrTrend HT jest zwykle zainstalowany nad przenośnikiem taśmowym, za piecem. Orzechy przechodzą pod czujnikiem w warstwach lub stosach, STHT dokonuje częstych pomiarów i wysyła dane kolorymetryczne odczytane w trakcie procesu.

 Istnieję kilka elementów, które należy uwzględnić przy instalacji SpectrTrend HT nad linią produkcyjną:

  • Procedura pomiaru powinna dotyczyć danych kolorymetrycznych.
  • Cały mierzony obszar powinien być wypełniony warstwą orzechów znajdujących się bezpośrednio pod czujnikiem. Gdy używa się funkcji granica wysokości, czujnik automatycznie pominie pomiar koloru taśmy w celu wyeliminowania niezgodności w barwie.
  • W celu optymalizacji pomiaru próbki dobrą praktyką jest wyrównanie i rozłożenia produktu na stałym poziomie.
  • Do okazjonalnych pomiarów laboratoryjnych pokruszonych lub sproszkowanych orzechów zaleca się używanie w laboratorium takich aparatów jak Agera, ColorFlex EZ. SpectraTrend HT pozwala to na śledzenie barwy online, pomiar próbek w laboratorium potwierdza poprawność tego pomiaru. 

Barwa prażonych orzeszków ziemnych, masła orzechowego i innych produktów może być wykorzystywana do przewidywania optymalnej jakości produktu. Dla przykładu, zmiana temperatury prażenia nawet o dwa stopnie może spowodować zmianę o dwie jednostki L*, co jest bezpośrednio związane ze smakiem masła orzechowego. Dla prażonych orzeszków wartość L* mieści się zazwyczaj w zakresie pomiędzy 50 a 70, wartość a* pomiędzy -10 a 10, a wartość b* pomiędzy 40 a 60. Jeśli wartość L* byłabym niższa (dla przykładu równa 35), zostanie uruchomiony alarm wskazujący na przypalenie orzeszków. Zaleca się aktualizację co 5 sekund, co oznacza, że co 5 sekund pomiary są uśredniane w celu dostarczenia końcowego wyniku pomiaru.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej