Pomiar Haze ASTM D1003

Aparaty sferyczne firmy HunterLab mierzą Transmission Haze (zamglenie w świetle przechodzącym) zgodnie z normą ASTM D1003. 

Aparaty HunterLab o geometrii sferycznej d8 są zgodne z wymaganiami ASTM D1003 Sekcja 8: Procedura B Spektrofotometr. Wyniki pomiar transmisji Haze będą zbliżone do wyników uzyskanych w trakcie pomiarów według ASTM D1003 Procedura A Haze meter.

Transmisja Haze jest ilościowym określeniem szerokokątnego rozpraszania światła przez materiał w świetle przechodzącym. Jako zjawisko optycznego rozpraszania światła, transmisja Haze jest zależna od geometrii aparatu, czyli od rozmieszczenie źródła światła względem powierzchni próbki oraz detektora. Przemysłową normą dla pomiaru Haze jest ASTM D1003, standardowa metoda pomiaru zamglenia oraz przepuszczalności całkowitej dla przeźroczystych plastików, napisana dla historycznego instrumentu do pomiaru Haze o sferycznej geometrii 0°, średnicy portu 30mm oraz ze zdefiniowanymi kątami pomiarowymi.

Zarówno nasze spektrofotometry oraz miernik HAZE, posiadają geometrię sferyczną, ale nie mają identycznej budowy. Aparaty zgodne z procedurą B ASTM D1003, takie jak spektrofotometry firmy HunterLab o geometrii d/8°: UltraScan PRO, UltraScan VIS oraz ColoQuest XE, będą ściśle zgodne z miernikiem Haze dla wartości bliskich 0 i będą wykazywały różnicę około 2.5 jednostek w górnych granicach pomiarowych metody, przy Haze = 30%.

 

ASTM D1003 Sekcja 8. Procedura B Spektrofotometr.

Spektrofotometry HunterLab USPRO, USVIS i CQXE są zbudowane zgodnie z wymaganiami CIE dotyczących geometrii sferycznej d/8°. Oprócz pomiaru Haze istnieje także możliwość wyświetlenia wyników w wybranej skali barw np. L*,a*,b*, jak również różnicy kolorów, wskaźników zażółcenia, transmisji Y dla przeźroczystych ciał stałych i cieczy. Możliwy jest też pomiar koloru w świetle odbitym.

 

Pomiary certyfikowanych wzorców ASDTM D1003 Haze na aparatach ColorQuest XE, UltraScan PRO i UltraScan VIS potwierdza zgodność wyników dla obu metod.  

Wykres ten przedstawia wyniki pomiarów zestawu wzorców Haze (skalibrowanych na mierniku ASTM D 1003 Haze) wykonanych na spektrofotometrach firmy HunterLab (UltraScan PRO, UltraScan VIS i ColorQuest XE).

Jak widać zgodność jest idealnie liniowa, szczególnie dla niskich wartości, co do których klienci mają największe obawy. Różnica pomiędzy wartościami odczytu i kalibracji jest minimalna.

Zalecamy wykonywanie pomiarów wzorców zmierzonych według procedury D1003 A w celu zweryfikowania poprawności odczytu Haze. Na płaskich, przezroczystych plastikowych płytkach, spektrofotometry HunterLab odczytują wartości tak samo jak miernik Haze i dodatkowo zapewniają wiele przydatnych informacji na temat barwy. Aparaty HunterLab dodatkowo mierzą barwę w świetle odbitym i przechodzącym. Miernik Haze mierzy tylko % Haze i Y Total.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej