Parametry pomiarowe

Identyfikacja parametrów pomiarowych

W fizycznym pomiarze masy lub objętości występuje tylko jeden parametr pomiarowy, który może wpływać na mierzone wartości – podanie liczby w jednostkach metrycznych lub jednostkach amerykańskich.

W pomiarze psychofizycznym, który określa ludzkie postrzeganie barwy, pełne określenie barwy to zawsze 3 liczby z 6 parametrami pomiarowymi. Zmiana dowolnego parametru wpływa na składowe koloru. Pierwszym krokiem jest jasne określenie tych parametrów.

1. Skala Barwy - Jednym z kłopotliwych aspektów w kolorymetrii w porównaniu do innych nauk pomiarowych jest wiele skali barw opracowanych w różnych okresach czasu. Pełna skala barw składa się z 3 składowych, ale występuje 5 różnych skali barwy aktywnie wykorzystywanych do wyrażania tych wartości - CIE X, Y, Z; CIE Y, x, y; Hunter L, a, b; CIE L*, a*, b* i CIE L*, C*, h. Mierzone wartości będą się różnić w zależności od używanej skali. Większość osób korzysta z jednego z dwóch typów skali barwy - Hunter L, a, b lub CIE L*, a*, b*. Jeśli nie jesteś pewien, której skali barwy użyć, wybierz CIE L*, a*, b*. Czy składowe te wyrażone są w wartościach bezwzględnych (L*, a*, b*) lub w postaci różnicy (delta L*, delta a*, delta b*, delta E*) do wzorca? Konieczne jest również, aby wyraźnie zidentyfikować specjalne indeksy używane do ilościowego ujęcia wybranych parametrów białości (WI), jasności (Y lub Z%) lub zażółcenia (YI).

2. Źródło światła CIE - Istnieje możliwość wyboru kilku źródeł światła – A (żarówka wolframowa lub światło domowe), F02 (zimne białe światło fluorescencyjne lub światło biurowe), C ( uśrednione światło dzienne) oraz D65 (światło dzienne w południe), które jest najczęściej używane. Jeśli nie jesteś pewien, którego źródła światła użyć, wybierz D65.

3. Obserwator Standardowy CIE – Możesz wybrać pomiędzy 2 stopniowym kątem obserwacji (1931) lub 10 stopniowym (1964).Są bardzo podobne, ale nie takie same. Jeśli nie jesteś pewien którego użyć, wybierz 10 stopniowy kąt (1964).

4. Geometria Urządzenia - Geometria urządzenia używanego do pomiaru światła i barwy określa względne położenie głównych elementów - źródła światła, powierzchni próbki i detektora. Istnieją dwie ogólne kategorie geometrii pomiarowych urządzeń - kierunkowa 45°/0° lub 0°/45° i sferyczna /8°. Dobór geometrii urządzenia do pomiaru zależy od rodzaju próbki – nieprzezroczystej i niemetalicznej, metalicznej, półprzezroczystej lub przezroczystej.

5. Przygotowanie Próbki - Jak jest przygotowana próbka przed pomiarem? Aby osiągnąć najlepszą zgodność między urządzeniami próbki muszą być przygotowywane tak samo.

6. Przedstawienie próbki – Jaki jest obszar widzenia próbki w porcie pomiarowym, metoda pozycjonowania próbki, liczba odczytów uśrednionych, wzorzec pomiarowy, itp.? Muszą być takie same, aby osiągnąć jak najlepszą zgodność między urządzeniami.

 

L.p.

Wartości barw

Skala barw

Źródło światła

Obserwator

Tryb i geometria urządzenia

 

1

13.64

20.03

14.22

CIE X, Y, Z

D65

10°

Geometria kierunkowa 0/45 i tryb odbiciowy

 

2

19.75

0.2758

0.3974

CIE Y, x, y

C

Geometria kierunkowa 0/45 i tryb odbiciowy

 

3

42.85

-16.13

7.42

Hunter L, a, b

F2

10°

Geometria kierunkowa 0/45 i tryb odbiciowy

 

4

51.33

-30.64

11.4

CIE L*, a*, b*

D50

Geometria kierunkowa 0/45 i tryb odbiciowy

 

5

49.58

25.61

162.21

CIE L*, C*, h

A

10°

Geometria kierunkowa 0/45 i tryb odbiciowy

 Rysunek 2. Pomiar był taki sam we wszystkich punktach, ale wartości barw są różne. Aby dopasować wartości barw, najpierw należy określić parametry pomiaru barw i ustawić we wszystkich punktach ten sam parametr pomiaru.

Jeśli twoja metoda pomiaru jest wyraźnie zidentyfikowana w obrębie 6 powyższych parametrów, będziesz w stanie skutecznie porównywać składowe wartości kolorów z innymi

 

L.p.

Wartości barw

Skala barw

Źródło światła

Obserwator

Tryb i geometria urządzenia

 

1

51.87

-30.52

15.05

CIE L*, a*, b*

D65

10°

Geometria kierunkowa 0/45 i tryb odbiciowy

 

2

51.87

-30.52

15.05

CIE L*, a*, b*

D65

10°

Geometria kierunkowa 0/45 i tryb odbiciowy

 

3

51.87

-30.52

15.05

CIE L*, a*, b*

D65

10°

Geometria kierunkowa 0/45 i tryb odbiciowy

 

4

51.87

-30.52

15.05

CIE L*, a*, b*

D65

10°

Geometria kierunkowa 0/45 i tryb odbiciowy

 

5

51.87

-30.52

15.05

CIE L*, a*, b*

D65

10°

Geometria kierunkowa 0/45 i tryb odbiciowy

Gdy każdy zrozumie koncepcję stosowania takich samych parametrów dla uzyskania zgodności między urządzeniami i skutecznej komunikacji, możliwe będzie skrócenie specyfikacji do takiej, która zmieści się w kilku punktach np.: CIE L*, a* , b* docelowe i tolerancje, D65°/10°, geometria 45°/0°, przygotowanie próbki, przedstawienie próbki włącznie z obszarem widzenia i liczbą odczytów do uśrednienia.

Najlepszą zgodność między urządzeniami w bezwzględnych wartościach barw uzyskuje się za pomocą tego samego modelu urządzenia, z tą samą metodą pomiaru realizowaną we wszystkich punktach.

Jeżeli niektóre z parametrów nie są takie same, problem ten rozwiązać można poprzez odczyt fizycznego wzorca produktu na każdym urządzeniu oraz określeniu tolerancji na podstawie dopuszczalnej różnicy barwy względem fizycznego wzorca. Urządzenia o tej samej geometrii powinna wykazywać takie same bezwzględne różnice z fizycznym wzorcem, nawet jeśli nie są do końca zgodne z bezwzględnymi wartościami barwy.

Jeśli nadal chcesz zobaczyć zgodność w wartościach bezwzględnych, możesz w ostateczności użyć funkcji Hitch, przy jak najdokładniejszym dostosowaniu wszystkich 6 parametrów pomiaru.

Więcej informacji na temat pomiaru barwy znajduje się na naszym blogu.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej