Indeks bieli, indeks zażółcenia

Wybór indeksu zażółcenia i bieli do pomiaru próbek.

„Wskaźniki zażółcenia oraz bieli są używane w celu określania i akceptacji jakości produktu.”

Kolor biały kojarzy się z czystością, świeżością oraz jest wyznacznikiem braku zanieczyszczeń. Biała powierzchnia odbija światło widzialne jednakowo w całym zakresie widma przy bardzo niskiej absorpcji. Wskaźnik bieli zależy od przesunięcia w wymiarze niebiesko-żółtym. Absorpcja niebieskiej części widma powoduję wizualne zażółcenie. Jest to związane jest z wypaleniem, zabrudzeniem oraz niszczeniem produktu pod wpływem światła, ekspozycji na działanie czynników chemicznych, itp.
 
Wskaźniki zażółcenia są głównie używane do ilościowego oznaczania tego typu zmian za pomocą jednej wartości. Niniejsza nota aplikacyjna przedstawia kilka powszechnie używanych indeksów zażółcenia i bieli oraz gałęzie przemysłu, które z nich korzystają.

Wyzwanie: zrozumieć wymagania przemysłu dotyczące przedstawiania informacji za pomocą indeksu bieli i zażółcenia.

Wskaźnik bieli określa idealną biel i zależy od przesunięcia w wymiarze niebiesko-żółtym. Oznacza to, że wyższe wartości indeksu bieli uzyskuję się, jeśli biały materiał jest jaśniejszy lub bardziej niebieski, zaś niższe wartości wskaźnika uzyskuję się, jeśli biały materiał jest ciemniejszy lub bardziej żółty w porównaniu do produktu idealnie białego.

Wskaźnik zażółcenia jest głównie wykorzystywany przy pomiarze klarownych, prawie bezbarwnych cieczy lub ciał stałych w świetle przechodzącym oraz prawie białych, nieprzeźroczystych ciał stałych w odbiciu. Większość dostępnych indeksów bazuję na skali CIE XYZ, ale podaje wynik za pomocą jednej wartości. W tabeli przedstawiono najczęściej stosowane indeksy zażółcenia oraz bieli. Istnieją dodatkowe skale wizualne i liczbowe, które nie są uwzględnione w tej nocie aplikacyjnej.

 Indeksy zażółcenia i białości w przemyśle

Przemysł

Zażółcenie YI

Biel WI

Farby

E313

E313

Przemysł włókienniczy

E313

E313

Mydła, detergenty, środki czystości

E313

E313

Tworzywa sztuczne

YI D1925

E313

ASTM E313 dla zażółcenia i bieli

Amerykańskie Standardy Metod Badawczych (ASTM) określają indeksy bieli i zażółcenia dla papieru, farb i tworzyw sztucznych, są one też wykorzystywane w wielu innych gałęziach przemysłu. Indeks bieli E313 jest stosowany w celu pomiaru materiałów zbliżonych kolorem do białego. W przeciwieństwie do niego wskaźnik zażółcenia E313 jest stosowany w celu określenia różnicy barwy od próbki idealnie białej. Jeśli szukasz odpowiedniego indeksu i nie masz z góry określonych wymagań, możemy zapewnić, że E313 jest doskonały dla Twojego produktu. 

ASTM D1925 dla zażółcenia

Norma ASTM D1925 została wycofana w 1955 roku, ale w dalszym ciągu dostarcza wielu użytecznych informacji. Indeks ten zawsze jest obliczany dla C/2°, bez względu na wybór oświetlenia i obserwatora. Celem tego indeksu jest ocena przeźroczystych tworzyw sztucznych. Według definicji kolor „idealnie biały” posiada współczynnik odbicia 100% w całym widmie widzialnym i odpowiednie wartości kolorymetryczne L* = 100.00, a* = 0.00 i b* = 0.00. Jeśli biały element nie jest idealnie biały może być nieco ciemniejszy (posiadać niżą wartość L*) oraz nieznacznie chromatyczny (barwny) w wymiarze czerwono-zielonym (a*) lub żółto-niebieskim (b*).

Indeksy Tint

Jako uzupełnienie indeksy tint oparte są na wymiarze czerwono-zielonym i opisują odcień zielonkawy lub czerwonawy w produktach zbliżonych do koloru idealnie białego.  Ujemne wartości tint wskazują na czerwonawy odcień ( nieznacznie dodatni a*), podczas gdy dodatnie wartości tint wskazują na zielonkawy odcień (nieznacznie ujemny a*). Indeksy odcieni są bardzo wrażliwe na zmiany koloru i ułatwiają ilościowe określenie bardzo małych różnic pomiędzy partiami białych produktów. Istnieją trzy typy dostępnych indeksów używanych w spektrofotometrach HunterLab, są to: CIE Tint, ASTM E313 Tint i Ganz Tint. Wskaźniki te towarzyszą indeksom białości CIE, ASTM E313 oraz indeksowi bieli Ganz.

 

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej